Oprema za male hidroelektrane

Oprema za male hidroelektrane 2017-05-23T14:44:29+00:00

OPREMA ZA IZGRADNJU MALIH HIDRO ELEKTRANA

 

 Kroz višegodišnje iskustvo na projektovanju, izgradnji i puštanju u rad malih hidro elektrana, “Loznicaelektro” A.D. je u svom proizvodnom programu razvila bitne elemente u delu elektro-energetske opreme niskog i srednjeg napona i opremu za automatizaciju rada (bez posade) male hidro elektrane.

Kroz saradnju sa renomiranim dobavljačima opreme koju ne proizvodimo kao što je hidromašinska oprema, turbina i agregat, osposobljeni smo da korisniku pružimo komletnu uslugu na izgradnji malih hidro elektrana. Deo vezan za elektro-energetsku opremu može se bliže videti u katalogu “Postrojenja 0.4 kV, 10kV, 20 kV ili 35kV”.

Elektro-energetska oprema bira se u skladu sa projektnim rešenjem.

Oprema za automatizaciju rada male hidro elektrane zavisi od izbora agregata (sinhroni ili asinhroni generator), hidrauličkog agregata i sadrži svu potrebnu mernu, regulacionu, zaštitnu i upravljačku opremu za automatski start, pobuđivanje, sinhronizaciju, vezivanje na mrežu, rad na mreži, ostrvski rad i bezbedno normalno i havarijsko zaustavljanje agregata.

Najvažniji funkcionalni modul ormara automatike za male hidro elektrame (MHE) (turbinski regulator, regulator pobude, modul nadzora temperature, sinhronizator, start-stop automatika, zaštita…) su proizvodnje Loznicaelektro.

Turbinski regulator kao glavni i funkcionalni modul ormara automatike izrađuje se u varijanti sa jednostrukom i dvostrukom regulacijom te se može koristiti za sve tipove turbina (Fransisovu, Bankijevu, Peltonovu, Kaplanovu…).


 

English EN Русский RU Српски језик SR