O nama1

O nama1 2018-02-26T12:04:38+00:00

Pun naziv preduzeća je Akcionarsko društvo za izradu i montažu električne opreme za prenos i distribuciju električne energije.

Akcionarsko društvo “Loznicaelektro” sledbenik je preduzeća osnovanog 1959. godine. Pod imenom “Loznicaelektro” postoji od 1989. godine, a po izvršenoj privatizaciji 2007. godine registrovana je pod sadašnjim imenom “Loznicaelektro” AD. Po strukturi kapitala “Loznicaelektro” je 100% u privatnom vlasništvu akcionara.

Upravljačku strukturu Loznicaelektro AD čine:
– Skupština akcionara
– Odbor direktora
– Nadzorni odbor

Kroz dugogodišnje prisustvo na tržištu izgrađeni su kvalitetni poslovni odnosi sa velikim brojem poslovnih subjekata među kojima su najvažniji privredna društva za distribuciju električne energije “Elektroprivrede Srbije”, kao i elektro privreda susednih zemalja Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

U tom periodu izgrađene su trafo stanice i izvedeni elektromontažni radovi u velikom broju privrednih subjekata što se može videti u priloženoj referenc listi.

Kroz promene u tehnologiji obrade materijala i uz primenu i ugradnju najnovijih materijala i najsavremenije opreme “Loznicaelektro” AD želi da sačuva izgrađene odnose na tržištu i preko kvalitetnih proizvoda i usluga iz proizvodnog programa osvoji nove kupce.

U delu Katalog možete se upoznati sa elementima našeg proizvodnog programa.

Kvalitet naših proizvoda podržan je primenom procedura sistema kvaliteta QMS ISO 9001sertifikovan od strane poznate sertifikacione kuće SGS, ISO 14001, ISO 18001 i ISO 27001 sertifikovanih od strane domaće sertifikacione kuće “StandCert”d.o.o. .

Kvalitet pojedinih proizvoda potvrđen je pratećim atestima izdatim od nezavisne labaratorije.

Organizaciono struktura našeg preduzeća je sledeća:
– direktor
– finansijsko komercijalni sektor
– sektor proizvodnje
– sektor razvoja i tehničke pripreme

ISO_9001 2008

Politika upravljanja bezbednošću informacija

English EN Русский RU Српски језик SR