Reference

Reference 2017-05-13T19:09:30+00:00

Kroz višedecenijski rad “Loznicaelektro” AD je projektovala, proizvela, montirala i pustila u rad veliki broj:

– trafo stanica različitih naponskih nivoa (10kV, 20kV i 35kV), tipova, snaga i namena
– industrijskih objekata sa izvedenim elektroenergetskim instalacijama i ugrađenim ormarima sopstvene proizvodnje u skladu sa projektnim zahtevom
– malih hidroelektrana različitih tipova i snaga
– stubova javne rasvete namenjenih za osvetljenje javnih površina, ulica, autoputeva, industrijskuh postrojenja itd.
– sistema za neprekidno napajanje koji su podržani ispravljačima sopstvene proizvodnje

Pored gore navedenog, značajna iskustva su stečena na revizijama i rekonstrukcijama elektroenergetskih objekata kao i na velikom broju izdatih protokola o ispitivanju novih i rekonstruisanih instalacija.

Najznačajniji partneri su:

– ELEKTRO PRIVREDA SRBIJE
– ELEKTRO PRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
– ELEKTRO PRIVREDA CRNE GORE
– ELEKTRO PRIVREDA FEDERACIJE BIH
– ELEKTRO PRIVREDA MAKEDONIJE

– Trgovačke kompanije na domaćem tržištu i regionu:
– Somborelektro d.o.o. – Sombor
– Elnos BL d.o.o. – Beograd i Banja Luka
– Comel d.o.o. – Beograd
– Uniprom d.o.o. – Zemun
– Gramper d.o.o. – Beograd
– Falcon d.o.o. – Bijeljina
– Baranka d.o.o. – Bar
i mnoge druge.

– Izvođačke kompanije:
– Energotehnika Južna Bačka d.o.o. – Novi Sad
– Energoprojekt d.o.o. – Beograd
– Siemens d.o.o. – Beograd
– Elektromontaža d.o.o. – Kraljevo
– Elektroizgradnja d.o.o. – Beograd
– Energomontaža d.o.o. – Beograd
– Telegroup d.o.o. – Beograd
– Konstruktor konsalting d.o.o. – Beograd
i mnoge druge.

Na zahtev kupaca, za svaki segment proizvodnog programa, dostavljamo odgovarajuće reference.

English EN Русский RU Српски језик SR