Loading...
Services 2018-05-11T16:33:16+00:00

Kompletan inženjering na izgradnji trafo stanica različite vrste i namene (10/0.4 KV 20/.0.4KV, 35/10KV, 35/0.4KV)

Neki tekst koji opisuje ove trafo stanice. Neki tekst koji opisuje ove trafo stanice. Neki tekst koji opisuje ove trafo stanice.Neki tekst koji opisuje ove trafo stanice.Neki tekst koji opisuje ove trafo stanice.Neki tekst koji opisuje ove trafo stanice.Neki tekst koji opisuje ove trafo stanice.

Neki tekst koji opisuje ove trafo stanice.Neki tekst koji opisuje ove trafo stanice.Neki tekst koji opisuje ove trafo stanice.Neki tekst koji opisuje ove trafo stanice.

Neki tekst koji opisuje ove trafo stanice.Neki tekst koji opisuje ove trafo stanice.

Neki tekst koji opisuje ove trafo stanice.

Usluge na izgradnji mreža i instalacija niskog i srednjeg napona

Neki tekst koji opisuje izgradnju ovih mreza.Neki tekst koji opisuje izgradnju ovih mreza. Neki tekst koji opisuje izgradnju ovih mreza.Neki tekst koji opisuje izgradnju ovih mreza.Neki tekst koji opisuje izgradnju ovih mreza.Neki tekst koji opisuje izgradnju ovih mreza.Neki tekst koji opisuje izgradnju ovih mreza.

Neki tekst koji opisuje izgradnju ovih mreza.Neki tekst koji opisuje izgradnju ovih mreza.

Neki tekst koji opisuje izgradnju ovih mreza.Neki tekst koji opisuje izgradnju ovih mreza.

Izradu projekata za objekte različitih vrsta i namena u domenu niskog i srednjeg napona

Neki tekst o izradi napona koji mozemo da koristimo.Neki tekst o izradi napona koji mozemo da koristimo.Neki tekst o izradi napona koji mozemo da koristimo.Neki tekst o izradi napona koji mozemo da koristimo.Neki tekst o izradi napona koji mozemo da koristimo.Neki tekst o izradi napona koji mozemo da koristimo.

Neki tekst o izradi napona koji mozemo da koristimo.Neki tekst o izradi napona koji mozemo da koristimo.Neki tekst o izradi napona koji mozemo da koristimo.

Neki tekst o izradi napona koji mozemo da koristimo.

Izdavanje ispitnih izveštaja za električne instalacije novih i rekonstruisanih objekata kao i za merenje prelaznog otpora uzemljivača.

Neki tekst vezan za ovo ispitivanje Neki tekst vezan za ovo ispitivanje Neki tekst vezan za ovo ispitivanje Neki tekst vezan za ovo ispitivanje Neki tekst vezan za ovo ispitivanje Neki tekst vezan za ovo ispitivanje Neki tekst vezan za ovo ispitivanje Neki tekst vezan za ovo ispitivanje Neki tekst vezan za ovo ispitivanje Neki tekst vezan za ovo ispitivanje

Neki tekst vezan za ovo ispitivanje Neki tekst vezan za ovo ispitivanje Neki tekst vezan za ovo ispitivanje Neki tekst vezan za ovo ispitivanje Neki tekst vezan za ovo ispitivanje

Neki tekst vezan za ovo ispitivanje

Pored navedenog pružamo usluge :

  • izvođenja elektromontažnih radova u industriji
  • na rekonstrukciji i reviziji TS zaključno sa 35 kV
  • revitalizacija i podešavanje sistema sigurnosnog napajanja u TS (ispravljači, baterije)
  • montaža opreme za male elektrane i puštanje u rad
  • izrada projektne dokumentacije za male hidroelektranePružamo sve vrste konslutanskih usluga na projektovanju i izgradnji trafo stanica i malih hidroelektrana.

O svim detaljima kao i porudžbama možete se obratiti našoj službi prodaje.

 Partneri

Moze neki tekst vezan za partnere ovde da se napise Moze neki tekst vezan za partnere ovde da se napise Moze neki tekst vezan za partnere ovde da se napise

English EN Русский RU Српски језик SR