Ormari

Ormari 2017-05-12T19:44:19+00:00

“Loznicaelektro” AD ima pedesetogodišnju tradiciju u proizvodnji različitih vrsta

ormara, stoga oni zauzimaju značajno mesto u našem proizvodnom programu.

Ormari se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, aluminijumskog lima, prohroma

i ojačanog poliestera u zaštiti IP 43 i IP 54.

Delimo ih na:

– METALNE ORMARE

1. Kablovsko priključni ormari

2. Modularni merni ormari

3. Ormari sa elektro opremom

4. Ormari mernih grupa

5. Gradilišni ormari

6. Tipski ormari

7. Ormari sa opremom za javnu rasvetu

8. Ormari za stubne trafo stanice

9. Ormari jednosmernog i naizmeničnog napajanja u TS 35/10 kV

10. Garderobni ormari

– POLIESTERSKE ORMARE

1. Merni ormari

2. Slobodnostojeći razvodni ormari

3. Distributivni ormari

English EN Русский RU Српски језик SR