USLUGE

USLUGE 2017-05-10T14:45:58+00:00

Domen usluga “Loznicaelektro” AD obuhvata projektovanje i izgradnju elektroenergetskih objekata, niskog i srednjeg napona, mreža i instalacija.
Segment usluga podržan je visokim stepenom iskustva zaposlenih i adekvatnom opremom za:

 • kompletan inženjering na izgradnji trafo stanica različite vrste i namene (10/0.4 KV 20/.0.4KV, 35/10KV, 35/0.4KV)
 • usluge na izgradnji mreža i instalacija niskog i srednjeg napona
 • izradu projekata za objekte različitih vrsta i namena u domenu niskog i srednjeg napona
 • izdavanje ispitnih izveštaja za električne instalacije novih i rekonstruisanih objekata kao i za merenje prelaznog otpora uzemljivača.

Pored navedenog pružamo usluge :

 • izvođenja elektromontažnih radova u industriji
 • na rekonstrukciji i reviziji TS zaključno sa 35 kV
 • revitalizacija i podešavanje sistema sigurnosnog napajanja u TS (ispravljači, baterije)
 • montaža opreme za male elektrane i puštanje u rad
 • izrada projektne dokumentacije za male hidroelektrane

  Pružamo sve vrste konslutanskih usluga na projektovanju i izgradnji trafo stanica i malih hidroelektrana.

O svim detaljima kao i porudžbama možete se obratiti našoj službi prodaje.

 

 

English EN Русский RU Српски језик SR