Project Description

Gradilišni ormari

“Loznicaelektro” AD ima pedesetogodišnju tradiciju u proizvodnji različitih vrsta ormara, stoga oni zauzimaju značajno mesto u našem proizvodnom programu. Ormari se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, aluminijumskog lima, prohroma i ojačanog poliestera u zaštiti IP 43 i IP 54.

Gradilišni ormari

Koriste se za razvod električne energije na gradilištima.Mogu biti za montažu na stub, zid ili slobodnostojeći na nogarama. Izrađuju se u skladu sa važećim propisima nadležnih elektrodistribucija. Radi se od hladno valjanih čeličnih limova i od aluminijumskih limova. Antikorozivno su zaštićeni postupkom plastifikacije u RAL-u 7032. Izvode su u stepenu mehaničke zaštite IP54.

Galerija