Project Description

Trafo stanice

Značajan segment u našem proizvodnom programu zauzima proizvodnja i montaža trafo stanica različitih tipova, konfiguracija i namena. Koriste se za napajanja u distributivnim mrežama, industrijskim objektima i objektima različitih vrsta i namena. Izbor tipa trafo stanice zavisi od elektroenergetskih uslova izdatih od strane nadležne elektrodistribucije ili projektnih rešenja izrađenih u skladu sa namenom predmetne trafo stanice.

Montažno betonske trafo stanice

Montažno betonske trafostanice su namenjene za prenos i distribuciju elektrićne energije u naseljima, industrijskim objektima, gradilištima. Izvode se kao tipska rešenja na pojedinim distibutivnim područjima ili prema projektnim rešenjima.

Prema naponskom nivou mogu biti:

– TS 10/0,4 kV
– TS 20/0,4 kV
– TS 35/10 kV

Postrojenja u trafo stanicama se izgrađuju prema redu snaga energetskih transformatora, a najčešće :

– 630 kVA, 1000 kVA  u trafostanicama 10/0,4 i 20/0,4kV
– U TS 35/10 se ugrađuju  različite snage energetskih transformatora (4MVA,8MVA,12MVA).

U kućišta se ugrađuju postrojenja odgovarajućeg napona i strukture koja služe za uklapanja i zaštitu transformatora, razvod i merenje energije.

Distributivne trafo stanice su tipskog karaktera smeštene u montažno betonska ili zidana kućišta i u prilogu ćemo Vam dati moguće tipske šeme:

–  TS 10/0,4kV, snage 630kVA EDB
–  TS 10/0,4kV, snage 630kVA merenje na VN strani 
–  TS 10/0,4kV, snage 2 x 630kVA
–  TS 10/0,4kV, snage 1000kVA EDB 
–  TS 10/0,4kV, snage 1000kVA merenje na VN strani

Trafo stanice 35/10kV za različite snage energetskih transformatora i namena izvodimo prema projektu.
Sve navedene vrste trafo stanica koriste se kako za prenos i distribuciju električne energije tako i u industriji.

Detaljnije informacije vezane za pojedine elemente postrojenja za montažu trafo stanica u betonska kućišta možete videti delu SN i NN postrojenja.

Projektni detalji

Konstruktor

Galerija