Project Description

Ormari sa elektro opremom

“Loznicaelektro” AD ima pedesetogodišnju tradiciju u proizvodnji različitih vrsta ormara, stoga oni zauzimaju značajno mesto u našem proizvodnom programu. Ormari se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, aluminijumskog lima, prohroma i ojačanog poliestera u zaštiti IP 43 i IP 54.

ORMARI SA ELEKTRO OPREMOM

Ormari sa elektro opremom su najčešće namenjeni za smeštaj opreme za napajanje potrošača, upravljanje i regulaciju različitim procesima i zaštitu električnih kola. Najčešće su namenjeni za stambeno poslovne komplekse i u njih se smešta kompletna merna, zaštitna i regulacionalna oprema.

Struktura ormara i ugrađene oprema najčešće su definisani projektom za dati objekat.Ova vrsta ormara ugrađena je na mnogim stambeno poslovnim objektima, tržnim centrima, benzinskim pumpama, sistemima regulacije rada elektromotornih pogona za vodovode i druge objekte.

Galerija