Project Description

Konzole

Konzole

Čelične konzole za vazdušne vodove primenuju se kod razvoda električne energije i to za niski napon 0,4kV, a predviđene su za postavljanje (montažu) na: drvene, betonske i metalne stubove.
Konzole su urađene od čeličnih pljosnatih “L”, “U” i “F” profila, a zaštićene su od korozije toplim cinkovanjem. Urađene su tako da se brzo i lako mogu montirati i demontirati. Konstruktivno su prilagođene za razne vrste opterećenja.

Prema svojoj nameni podeljene su na:                                                                                         
1. Noseće
2. Ugaone
3. Zatezne
4. Rasteretne
5. Priključne

Prema naponskom nivou podeljene su na:
1. Konzole za niskonaponski nivo 0,4kV
2. Konzole za visokonaponski nivo 10kV

Pored konzola vršimo i pojedinačnu izradu i isporuku posebnih elemenata konzola kao što su obujmice i zavrtnjevi u zavisnosti od tipa konzole.

Galerija