Project Description

Ormari mernih grupa

“Loznicaelektro” AD ima pedesetogodišnju tradiciju u proizvodnji različitih vrsta ormara, stoga oni zauzimaju značajno mesto u našem proizvodnom programu. Ormari se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, aluminijumskog lima, prohroma i ojačanog poliestera u zaštiti IP 43 i IP 54.

ORMARI MERNIH GRUPA

Namenjeni su za ugradnju mernih uređaja za merenje utrošene aktivne i reaktivne električne energije u različitim vrstama objekata. Izrađuju se u skladu sa važećim propisima nadležnih elektrodistribucija, a mogu biti nazidni i uzidni. Prema vrsti ugrađene merne grupe mogu biti ormari za direktno, poluindirektno i indirektno merenje električne energije.

Izrađuju se u stepenu mehaničke zaštite IP43 i IP54.

Galerija