Project Description

Ormari jednosmernog i naizmeničnog napajanja u TS 35/10 kV

“Loznicaelektro” AD ima pedesetogodišnju tradiciju u proizvodnji različitih vrsta ormara, stoga oni zauzimaju značajno mesto u našem proizvodnom programu. Ormari se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, aluminijumskog lima, prohroma i ojačanog poliestera u zaštiti IP 43 i IP 54.

ORMARI JEDNOSMERNOG I NAIZMENIČNOG NAPAJANJA U TS 35/10 KV

Ormari jednosmernog i naizmeničnog napajanja služe za razvod i napajanje potrošača jednosmernog i naizmeničnog napajanja u TS 35/10 KV. U njih je smeštena oprema za merenje zaštitu, upravljanje, nadzor i komunikaciju. Izvode se shodno projektnim zahtevima odnosno rešenjima za pojedina distibutivna područja. Ormar je dozirnog tipa i predviđen je za pristup sa prednje strane. Na vratima je smeštena oprema (grebenaste preklope, ampermetri, mikroprocesorski uređaji za zaštitu).

Galerija