Project Description

Distributivni ormari

“Loznicaelektro” AD ima pedesetogodišnju tradiciju u proizvodnji različitih vrsta ormara, stoga oni zauzimaju značajno mesto u našem proizvodnom programu. Ormari se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, aluminijumskog lima, prohroma i ojačanog poliestera u zaštiti IP 43 i IP 54.

POLIESTERSKI DISTRIBUTIVNI ORMARI

Namenjeni su za priključenje poslovnih i stambenih objekata na električnu mrežu. Ormari su izrađeni su od samogasivnog izolacionog materijala ( poliester ojačan staklenim vlaknima ) koji je otporan na: vlagu, prašinu, visoku i nisku temperaturu, UV zrake, kiseline, udarce, atmosferske uticaje, koroziju, itd., te zbog toga nije potrebno nikakvo održavanje u toku ekspoatacije. Izolacioni materijal za izradu MO je usklađen sa ekološkim standardima, tako da je omogućen najviši stepen njegove reciklaže. Izrađuju se u više dimenzija u zavisnosti od veličine i broja trofaznih priključaka koju mogu biti od ( 160A,250A i 400A), a prema broju priključaka izvode se sa jedan, dva ili više u zavisnosti od potrebe. Izrađuju se u skladu sa tehničkim zahtevima pojedinih distributivnih područija.

Galerija