Loading...
Ostala proizvodnja2018-06-08T00:38:56+00:00

Project Description

Kablovsko priključni ormari

TROPOLNA OSIGURAČKA LETVA TOL-400kVA

Tropolna vertikalna osiguračka letva je zajednički element za tri niskonaponska osigurača do 400A. Konstruktivno je urađena da se lako i brzo može montirati. Montira se sa međusobnim razmakom od 100mm. Osno rastojanje sabirnih šina na koje se montira letva je 185mm.Telo osiguračke letve je izrađeno od visoko kvalitetne tvrde i samogasive plastike (melopas 181.5) koja odgovara važećim elektrotehničkim standardima. Između osigurača su izolacione pregrade koje sprečavaju pojavu električnog luka između polova i služe za obeležavanje pojedinih izvoda. Glavni kontakti postolja-viljuške i nosači viljuška su izrađeni od galvanski poniklovanog (posrebrenog) elektrolitskog bakra.
Naponsko ispitivanje je izvršeno prema stručnom nalazu broj 28-403/1 od 23.07.1999. godine u a.d. zaštita na radu i zaštita životne sredine “Beograd” Beograd oj. Valjevo.
Tipsko ispitivanje TOL-400A je izvršeno u elektrotehničkom institutu “Nikola Tesla” Beograd 08.03.2000. godine i dobijen je nalaz o ispitivanju br.50013/1 za pocinkovanu i br.50013/2 za niklovanu letvu sa prilogom izveštaja o ispitivanju br. 400055 koji glasi: “TOL-400A odgovara primenjenim standardima JUS.N.E5.205 i JUS N.E5.210 i može se uptrebiti za niskonaposke osigurače 160, 250 i 400A”.

                Tehnički elementi:
             Tip         TOL-400
   Nazivna struja    Un 500V, 50Hz
   Nazivna struja          In 400A
         Težina           3,56kg

NOŽASTO OSIGURAČKO POSTOLJE NP-400A

Nožasto postolje osigurača velike prekidne moći od 400A sastoji se od dva keramička izolatora koji nose kontaktne viljuške sa strujnim priključcima. Potporni keramički izolatori su pričvršćeni na zajednički pocinkovani limeni nosač debljine 2mm Č 0147-P3.
Metalni glavni nosač ima tri otvora prečnika 10,5mm za pričvršćenje postolja za podlogu. Postolja imaju kvalitetnu konstrukciju koja obezbeđuje sigurno funkcionisanje u sklopu sa odgovarajućim topljivim umetkom.
Tipsko ispitivanje NP-400A je izvršeno 08.03.2000. godine u elektrotehničkom institutu “Nikola Tesla” u Beogradu i dobijen je nalaz o ispitivanju br.50012 sa prilogom izveštaja o ispitivanju br.400054 koji glasi da ispitana osnova osigurača odgovara primenjenim propisima JUS N.E5.205 i JUS N.E5.210 po svim ispitanim karakteristikama.

              Tehnički elementi:
             Tip            NP-400
     Nazivna struja       Un 500V, 50Hz
     Nazivna struja         In 400A
English EN Русский RU Српски језик SR