Project Description

Merni ormari

“Loznicaelektro” AD ima pedesetogodišnju tradiciju u proizvodnji različitih vrsta ormara, stoga oni zauzimaju značajno mesto u našem proizvodnom programu. Ormari se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, aluminijumskog lima, prohroma i ojačanog poliestera u zaštiti IP 43 i IP 54.

METALNI ORMARI

Ormari izrađeni od hladnovaljanih čeličnih limova antikorozivno su zaštićeni postupkom plastifikacije, nanošenjem epoksidnog ili poliester praha što omogućava visok stepen otpornosti na spoljne uticaje. Kvalitet postupka plastifikacije potvrđen je atestom izdatim od instituta za Elektrohemiju iz Beograda.
Za stepen mehaničke zaštite IP 54 posedujemo atest od Instituta “Nikola Tesla” iz Beograda i instituta “Zaštite na radu” iz Novog Sada .

Merni poliesterski ormari

Merni poliesterski ormari izrađeni su od samogasivnog izolacionog materijala (poliester ojačan staklenim vlaknima) koji je otporan na: vlagu, prašinu, visoku i nisku temperaturu, UV zrake, kiseline, udarce, atmosferske uticaje, koroziju, itd., te zbog toga nije potrebno nikakvo održavanje u toku ekspoatacije. Izolacioni materijal za izradu MO je usklađen sa ekološkim standardima, tako da je omogućen najviši stepen njegove reciklaže.

Merni ormani su namenjeni za ugradnju mernih uređaja za merenje električne energije i pored mernog uređaja opremaju se neophodnim elementima za priključak napojnih vodova (sklopka, tropolna postolja, kleme i slično) neophodnih elementima za osiguranje strujnih kola kao i za limitiranje potrošnje korisnika i elementima za priključenje voda potrošača (najčešće kleme odgovarajućeg preseka). Merni ormari su predviđeni za montažu na zid, u zid, na stub i na postolje kao slobodnostojeći .

Završna površina vrha MO koji se ugrađuje na zid, na stub ili kao slobodnostojeći, urađena je u vidu “krovne okapnice na dve vode”.

– Merni ormari sa jednim mernim mestom MO-1 sa mogućnošću ugradnje mernog uređaja sa integrisanim elementima za tarifu, izrađeni su sa stepenom mehaničke zaštite IP54.

Prema načinu montaže mogu biti:

-ormar za montažu u zid

-ormar za montažu na zid

-ormar na slobodnostojećem postolju i

-ormar za montažu na stub

– Merni ormari sa dva merna mesta MO-2 sa mogućnošću ugradnje dva merna uređaja sa integrisanim elementima za tarifu, sa stepenom mehaničke zaštite IP54.

Prema načinu montaže mogu biti:

-ormar za montažu u zid

-ormar za montažu na zid

-ormar na slobodnostojećem postolju i

-ormar za montažu na stub

– Merni ormari sa četiri merna mesta MO-4 sa mogućnošću ugradnje četiri merna uređaja sa integrisanim elementima za tarifu, sa stepenom mehaničke zaštite IP54.

Prema načinu montaže mogu biti:

-ormar za montažu u zid

-ormar za montažu na zid

-ormar na slobodnostojećem postolju i

-ormar za montažu na stub

Modularni merni ormari za više mernih mesta ( šest, devet, dvanaest, petnaest, osamnaest …trideset šest), ili po naruđbi kupca, pored elemenata smeštenih u priključnom delu, sabirnički sistem sa dovodnom sklopkom odgovarajuće struje, mernog dela sa određenim brojem mernih jedinica, i izvodnog dela sa priključnim klemama za napojne vodove potrošača često imaju dograđene i elemente za zajedničku potrošnju ( liftovi, rasveta i slično).

Galerija