Project Description

Modularni merni ormari

“Loznicaelektro” AD ima pedesetogodišnju tradiciju u proizvodnji različitih vrsta ormara, stoga oni zauzimaju značajno mesto u našem proizvodnom programu. Ormari se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, aluminijumskog lima, prohroma i ojačanog poliestera u zaštiti IP 43 i IP 54.

MODULARNI MERNI ORMARI
Za opremanje mernog mesta u stambenim, poslovnim i
stambeno-poslovnim objektima sa većim brojem
stambenih i poslovnih jedinica predviđa se ugradnja modularnih mernih ormara.
Merni ormari se izrađuju u nekoliko standardnih modula i to :

  •  MRO 3 – modularni merno razvodni ormar za 3 merna uređaja
  • MRO 6 – modularni merno razvodni ormar za 6 mernih uređaja
  • MRO 12 – modularni merno razvodni ormar za 12 merna uređaja

Kombinacijom ovih modula mogu se napraviti MO sa potrebnim brojem mernih uređaja po zahtevu kupca. Ormari su izrađeni od dekapiranog lima i antikorozivno su zaštićeni postupkom plastifikacije.

Svaki MO kao celina ima priključni deo sa sabirničkim sistemom sa dovodnom sklopkom odgovarajuće struje, merni deo sa određenim brojem mernih mesta i izvodni deo sa priključnim klemama za napojne vodove potrošača. Pored ovih delova mogu se dograditi i delovi za
zajedničku potrošnju ( liftovi, rasveta i slično).

  • Za područje ED Beograd posedujemo odobren
    je stručnog saveta za ugradnju mernih modularnih ormara svih vrsta na njihovom području.
  • Kroz dugogodišnju praksu merni ormari su ugrađivani na područjima svih delova EPS-a

Galerija