Loading...
Stubovi javne rasvete2018-06-08T00:30:53+00:00

Project Description

Stubovi javne rasvete

Stubovi za spoljnu rasvetu namenjeni su za nošenje rasvetnih tela koja se koriste za

osvetljenje: ulica, parkova, fabričkih krugova, šetališta, mostova i slično.

Rade se sledeći tipovi stubova:

  • niski nasadni stubovi ………………NNS
  • visoki nasadni stubovi …………….VNS
  • visoki stubovi sa lirom …………… VSL

Na jednom stubovi mogu biti: jedna, dve i tri lire.

Stubovi su urađeni od čeličnih cevi određenog prečnika i potrebnog broja

segmenata i zaštićeni su:

 antikorozivnom osnovnom i završnom bojom

 postupkom toplog cinkovanja

U stub se ugrađuje priključna kutija RP-III ili RP-IV sa odgovarajućim FRA

osiguračima ili pertinaks ploča sa UZ osiguračem i pripadajućom kablovskom

instalacijom.

Sve potrebne tehničke detalje možete naći u našem katalogu koji se nalazi ovde.

Go to Top