Project Description

Tipski ormari

“Loznicaelektro” AD ima pedesetogodišnju tradiciju u proizvodnji različitih vrsta ormara, stoga oni zauzimaju značajno mesto u našem proizvodnom programu. Ormari se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, aluminijumskog lima, prohroma i ojačanog poliestera u zaštiti IP 43 i IP 54.

Tipski ormari

Metalni tipski ormani rade se od hladno valjanih čeličnih limova i od aluminijumskih limova.
Antikorozivno se štite postupkom plastifikacije u boji RAL-7032. Rade se u stepenu mehaničke zaštite IP-43 i povećanom stepenu IP-54. Ormari se rade u širokom opsegu dimenzija od (250×250, 300×300…1200×1200) kao i po želji kupca sa montažnom pločom i prilagođenim uvodnicima sa donje ili gornje strane. Moguće dimenzije tipskih ormara date su u donjoj tablici

Galerija