Project Description

Kablovsko priključni ormari

“Loznicaelektro” AD ima pedesetogodišnju tradiciju u proizvodnji različitih vrsta ormara, stoga oni zauzimaju značajno mesto u našem proizvodnom programu. Ormari se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, aluminijumskog lima, prohroma i ojačanog poliestera u zaštiti IP 43 i IP 54.

METALNI ORMARI

Ormari izrađeni od hladnovaljanih čeličnih limova antikorozivno su zaštićeni postupkom plastifikacije, nanošenjem epoksidnog ili poliester praha što omogućava visok stepen otpornosti na spoljne uticaje. Kvalitet postupka plastifikacije potvrđen je atestom izdatim od instituta za Elektrohemiju iz Beograda.
Za stepen mehaničke zaštite IP 54 posedujemo atest od Instituta “Nikola Tesla” iz Beograda i instituta “Zaštite na radu” iz Novog Sada .

KABLOVSKI PRIKLJUČNI ORMARI

Kablovski priključni ormari su namenjeni za priključenje poslovnih i stambenih objekata na električnu mrežu. Najčešće se ugrađuju u zid i imaju deo namenjen za uvod kablova, priključni deo u koji se smešta određen broj osiguračkih postolja i klema kao i priključak za zemljovod i nulti vod.
Izrađuju se u više dimenzija u zavisnosti od instalirane snage objekta koji se priključuje kao i broja i vrste priključka (trofazni ili monofazni).
U KPK se ugrađuju postolja od (125A, 250A i 400 A).
Prema broju priključaka izrađuju se za jedan, dva ili više u zavisnosti od potrebe.

 • KPK izrađujemo u skladu sa tehničkim zahtevima pojedinih distributivnih područija.
 • Za područje ED Beograd posedujemo odobrenje stručnog saveta za ugradnju KPK na njihovom području.
 • Merni ormani su namenjeni za ugradnju mernih uređaja za merenje električne energije i pored mernog uređaja opremaju se neophodnim elementima za priključak napojnih vodova (sklopka, tropolna postolja, kleme i slično) neophodnim elementima za osiguranje strujnih kola kao i za limitiranje potrošnje korisnika i elementima za priključenje voda potrošača ( najčešće kleme odgovarajućeg preseka).
 • Izvode se u više različitih varijanti i sa različitom unutrašnjom strukturom zavisno od usvojenih tehničkih rešenja pojedinih distibutivnih područja.
 • Prema broju mernih uređaja dele se na:
 1. Merni ormani sa jednim mernim mestom sa mogućnošću ugradnje mernog uređaja sa integrisanim elementima za tarifu ili razdvojenim.
 2. Merni ormani sa dva merna mesta sa mogućnošću ugradnje mernog uređaja sa integrisanim elementima za tarifu ili razdvojenim.
 3. Merni ormani sa tri merna mesta sa mogućnošću ugradnje mernog uređaja sa integrisanim elementima za tarifu ili razdvojenim.
 4. Merni ormani sa četiri merna mesta sa mogućnošću ugradnje mernog uređaja sa integrisanim elementima za tarifu ili razdvojenim.

Merni ormari su predviđeni za montažu na zid, u zid, na stub i na postolje kao slobodnostojeći.

 • Za područje ED Beograd posedujemo odobrenje stručnog saveta za ugradnju mernih ormara svih vrsta na njihovom području.
 • Kroz dugogodišnju praksu merni ormari su ugrađivani na područjima svih delova EPS-a .

Galerija