Project Description

Slobodnostojeći razvodni ormari

“Loznicaelektro” AD ima pedesetogodišnju tradiciju u proizvodnji različitih vrsta ormara, stoga oni zauzimaju značajno mesto u našem proizvodnom programu. Ormari se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, aluminijumskog lima, prohroma i ojačanog poliestera u zaštiti IP 43 i IP 54.

Slobodnostojeći razvodni ormari

Slobodnostojeći poliesterski ormari služe za razvod električne energije u naseljenim mestima. Slobodnostojeći ormari izrađeni su od samogasivnog izolacionog materijala (poliester ojačan staklenim vlaknima) koji je otporan na: vlagu, prašinu, visoku i nisku temperaturu, UV zrake, kiseline, udarce, atmosferske uticaje, koroziju, itd., te zbog toga nije potrebno nikakvo održavanje u toku ekspoatacije.

Izolacioni materijal za izradu MO je usklađen sa ekološkim standardima, tako da je omogućen najviši stepen njegove reciklaže. Slobodnostojeći ormari predviđeni su za montažu  na betonski temelj, urađeni su sa krovom u vidu “krovne okapnice na dve vode”. Izvode se u više različitih varijanti i sa različitom unutrašnjom strukturom zavisno od usvojenih tehničkih rešenja pojedinih distibutivnih područija.

Rade se u stepenu mehaničke zaštite IP-54. Mogu biti opremljeni sa opremom za javnu rasvetu, ili kao razvodni sa 4, 6, 8 ili više izvoda izvedenih preko osiguračkih pruga ili osiguračkih postolja.

Galerija