Project Description

Postrojenja

Značajan segment u našem vodnom programu zauzima proizvodnja i montaža postrojenja različitih tipova, konfiguracija i namena. Koriste se kao delovi trafo stanica različitih naposkih nivoa i snaga. Izbor vrste postrojenja zavisi od naponskog nivoa, snage i namene trafo stanice.
Postrojenja su sastavljena od tipskih elemenata naše proizvodnje i opreme prema zahtevu pojedinog projekta. Od mogućeg širokog izbora rešenja nudimo vam u prilogu najčešće korištena tipska rešenja po naponu i snazi.

Naponski nivo 0,4 kV

Postrojenja 0,4kV koriste se za razvod i merenje utroška električne energije kao i kompezaciju reaktivne energije. Izbor opreme i dimenzije bitnih elementa definisani su krajnim snagama energetskih transformatora i proizvode se u istom redu snaga kao i energetski transformatori (400kVA, 630kVA, 1000kVA, 1600kVA).
U dovodnim poljima najčešće korišćeni tipovi sklopki i prekidača odgovarajućih struja su renomiranih proizvođača: “Schrack”, “Siemens”, “Schneider electric”, “ABB”, “Legrand”, “Socomec”, “Holec”, “Minel”, “Emo”, “TNNO” i drugi.

Izvodna polja sa odgovarajućim brojem (8,10,12) izvoda izradjuju se najčešće sa:
– Tropolnim osiguračkim letvama tipa TOL-400A
– Vertikalnim rastavnim sklopka osiguračem odgovarajuće vrednosti struje
– Osiguračkim postoljima odgovarajuće vrednosti struje
– Sklopkom i postoljem u izvodu odgovarajuće vrednosti struje.
U strukturi niskonaponskog postrojenja često se pojavljuju i delovi za javnu rasvetu sa direktnim i indirektnim merenjem utroška električne energije, odgovarajućim brojem izvoda i opremom za uključenje, isključenje i upravljanje strujnim krugovima.

Poseban deo niskonaponskih postrojenja predstavljaju postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije koja po svojoj strukturi odgovaraju potrebi potrošača vezanih na trafostanicu i izvode se sa opremom za automatsku regulaciju reaktivne energije (regulatori, kontaktori, baterije) poznatih proizvodjača (“Energolux”, “Ducato”, “Lovato”, “Cirkutor”, “Fraco”).

Slede primeri NN 0,4 kV postrojenja snaga 630 i 1000 kVA za razna distributivna područja i to:

1. ED Beograd (630 kVA i 1000 kVA)
2. ED Centar (630 kVA i 1000 kVA)
3. ED Kraljevo (630 kVA i 1000 kVA)
4. ED Jugoistok (Niš) (630 kVA i 1000 kVA)
5. ED Bijeljina (630 kVA i 1000 kVA)
6. ED Banja Luka (630 kVA i 1000 kVA)
7. ED Crna Gora (630 kVA i 1000 kVA)

Projektni detalji

Konstruktor

Galerija