Postrojenja

Značajan segment u našem vodnom programu zauzima proizvodnja i montaža postrojenja različitih tipova, konfiguracija i namena. Koriste se kao delovi trafo stanica različitih naposkih nivoa i snaga.

Izbor vrste postrojenja zavisi od naponskog nivoa, snage i namene trafo stanice.

Postrojenja su sastavljena od tipskih elemenata naše proizvodnje i opreme prema zahtevu pojedinog projekta. Od mogućeg širokog izbora rešenja nudimo vam u prilogu najčešće korištena tipska rešenja po naponu i snazi.

Postrojenja prema naponskom nivou delimo na:

1. NN postrojenje naponskog nivoa 0.4 kV
2. SN postrojenje naponskog nivoa 10 kV

3. SN postrojenje naponskog nivoa 20 kV

4. SN postrojenje naponskog nivoa 35 kV